Thursday, September 30, 2010

**::Kepelbagaian Penggunaan Jaringan Sosial::**

Salam Muhibah dan Salam 1 Malaysia

Pada kali ini, saya ingin berkongsi pengalaman dan pandangan saya terhadap jaringan sosial (social network) khususnya jaringan sosial yang popular pada masa kini iaitu Facebook. Saya pasti ramai orang sudah memiliki facebook sebagai satu platform perhubungan antara rakan-rakan, saudara-mara dan ahli keluarga. Selain daripada itu, facebook digunakan untuk mencari kenalan baru, rakan niaga dan tempat perniagaan yang tidak memerlukan tapak perniagaan.

Saya sebagai pendidiakan telah menggunakan facebook untuk memberi maklumat kepada palajar saya mengenai maklumat terkini yang berkaitan dengan sekolah. Selain daripada itu, saya juga memilih facebook untuk menyampaikan nota-nota atau bahan-bahan penting untuk diberikan kepada pelajar saya sebagai bahan bacaan tambahan. saya telah menaik muatkan (upload) bahan-bahan atau laman web yang boleh membantu pelajar saya membuat ulangkaji pelajaran mereka di rumah atau dimana sahaja.

Ada juga pelajar saya meminta bantuan saya bagaimana mereka boleh mencari maklumat yang diperlukan oleh mereka untuk menyiapkan kerja rumah mereka. Selain daripada itu, pelajar saya juga meminta pandangan saya mengenai sesuatu perkara yang mereka memerlukan penjelasan daripada saya. Mereka menggunakan kemudahan pesanan (message) inbox yang disediakan oleh facebook.

Dengan adanya kemudahan ini, saya meluangkan masa saya di rumah dengan melayari internet bersama-sama pelajar saya secara maya tanpa bersua muka. Kekangan masa yang dihadapi oleh saya dan pelajar saya di sekolah dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya jaringan sosial facebook ini. Selain dripada itu, hubungan saya dengan pelaar juga bertambah rapat dan mereka menyenangi dengan kaedah ini.

Saya berharap dengan adanya jaringan sosial ini, pembelajaran dapat dijalankan dengan baik, pelajar bertambah maju dan cerdik menggunakan peluang yang ada untuk menambahkan pengetahuan mereka didalam bidang pendidikan dan mahir menggunakan teknologi yang sedia ada.

No comments:

Post a Comment