Sunday, August 22, 2010

** :: FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG IT DALAM PENDIDIKAN ::**

Teknologi maklumat yang merupakan asas bahan dari e-learning itu sendiri berperanan dalam mencipta perkhidmatan yang cepat, tepat, teratur, akuntabel dan terpecaya.Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi maklumat iaitu Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Kebajikan, Kewangan dan Kandungan dan Aplikasi (Soekartawi,2003)

INFRASTRUKTUR
Maksud dari faktor diatas adalah agar teknologi maklumat dapat berkembang dengan pesat, pertama diperlukan infrastruktur yang membolehkan akses maklumat di mana-mana dengan kelajuan yang mencukupi.


SUMBER DASAR MANUSIA
Menuntut ketersediaan pemikiran manusia (human brain) yang menguasai teknologi tinggi.


KEBAJIKAN
Menuntut adanya dasar berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi maklumat jangka panjang.


KEWANGAN
Memerlukan adanya sikap positif dari bank dan institusi kewangan lain untuk menyokong industri teknologi maklumat.


KANDUNGAN DAN APLIKASI
Menuntut adanya maklumat yang sampai pada orang,tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan kandungan tersebut dengan selesa pada penggunanya 

Perkembangan Teknologi Maklumat memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-kehidupan (e-life), ertinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai keperluan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang bermula dengan awalan e seperti e-dagang, e-goverment, e-education, e-library, e-journal, e-medicine dan yang lainnya lagi yang berpusat elektronik (Mason R. 1994) 

Bishop G. (1989) meramalkan bahawa pendidikan masa datang akan bersifat bebas (flexible), terbuka dan boleh diakses oleh sesiapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis,usia, mahupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Mason R (1994) berpendapat bahawa pendidikan seterusnya akan lebih maklumat interaktif.

No comments:

Post a Comment